Jānīts nāca līgodamis

Jānīts nāca līgodamis,
Alus kannas cilādamis, līgo, lī-īgo, līgo.
Sešas kannas vēderā,
Septītā rociņā.
Aiz ko Jānim salda misa,
Aiz ko gards alutiņis?
Jāns ar savu līgaviņu
Aiz kubula bučājāsi.
Jāņa tēvsi bēdājāsi,
Zaķi miežus noēduši.
Tā ir labi, tā vajaga,
Kam miestiņu nedarīja.