Es sakūru uguntiņu

Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņ,
No deviņi žagariņ,
Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņ,
No deviņi žagariņ,
No deviņi žagariņ.

Sildās Dievs, sildās Laima –
Mana mūža licējiņ’.

Trejdeviņas dzirkstelītes
Pret saulīti uzlēkuš’.

Lai sadega nelaimīte
Kā uguņa dzirkstelīte.

Dedzi gaiši, uguntiņa,
Tu nezini, ko es doš’ –

Es tev došu ziediņam
Trejdeviņas dzirkstelītes.