Es jums saku, Jāņa bērni

Es jums saku, Jāņa bērni, lī-īgo-a-lī-īgo,
Metat zarus no celiņa, lī-īgo-a-lī-īgo,
Metat zarus no celiņa, lī-īgo.

Brauks Dieviņis, brauks Laimiņa,
Kritīs Laimas kumeliņš.
Jāņu dienu pirti kūru
Ar ozola zariņiem.
Lai perāsi tie ļautiņi,
Kam bij kaula kažociņi.
Pušķojiesi, bāleliņi,
Ar ozola lapiņām.
Kam nīdiesi dzīvodamis
Ar labiem ļautiņiem.
Iestādīju ozoliņu
Jāņu tēva pagalmā.
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiem Jānīšiem.