Celies, brālīti, aunies kājas

Celies, brālīti, aunies kājas, lī-īgo, lī-īgo,
Iesim Jānīšus ielīgoti, lī-īgo, lī-īgo.
Kopā(i), kopā(i), kaimiņu puiši,
Iesim Jānīti padaudzināti.
Kopā(i), kopā(i), kaimiņu meitas,
Iesim Jānīti padaudzināti.
Klausies, Jānīti, kur tevi daudzina:
Pa ežu ežām, pa ceļu ceļiem.
Ozolu mežā, tur tevi daudzina,
Tur tevi daudzina, kronīšus pinot.