Cibu, cibu pijole, meitas grieza danci

Cibu, cibu pijole, meitas grieza danci.
Bungo base, dižā base, puiši lēca līdz.

Šoaķeli, toaķeli, ak tu manu vai,
Abi gali subi gali, tradi rīdi rai.

Suns irēja pirazdams pirtes pakaļā,
Pērnaji brūtgāni apsadaķinēj’.

Ak tu manu tētīti tavu labu māti,
Visu nakti klaberjakte gana tupu rāpu.

Nosamauca zābakus i zeķītēs vien,
Tēvs ar māti tā sacīja, tā pelīte lien.

Ak tu manu tētīti, kas tad nu te būs,
Puiši pikti, meitas dikti, nosabaidījās.

Iesameta puišelis visa muca alus,
Jau meitiņa kā guntiņa maģa vērpelīt.

Šoķeli toķeli ak tu manu vai
Abi gali subi gali, tradi rīdi rai.
Ieraksts