Bitīt, tavu šuvumiņu

Bitīt, tavu šuvumiņu
Baznīcā dedzināja.
Māmiņ, tavu auklējumu,
Sveši ļaudis aprunāja.

Ak, tu skuķi, tautu meita,
Kam tu augi tik dižena,
Man miedziņis nākt nenāca
Uz tevīmi domājot.

Kam tas manis vainadziņis
Stāv tik smagi galviņā.
Kā tas smagi nestāvēs,
Pilns ļautiņu valodiņu.

Aizdurvē klausījos,
Ļaudis mani aprunāja.
Spēru kāju pa durvīm,
Trūkst ļaužiem valodiņas.