Rāmi, rāmi es dziedāju

Rāmi, rāmi es dziedāju,
Vēl jo rāmi gavilēju.

Ai-rā ai-rai-rā ai-rā rallalā
Lai nedzirda sveši ļaudis,
Lai balstiņu nevainoja.

 

Lai balstiņu vien vainotu,
Vainā(i) visu augumiņu.
Vainā(i) visu augumiņu,
Man gudro(i) padomiņu.

 

Rāmi eimu, rāmi teku,
Rāmi laižu valodiņu.
Dievs dod manim ielīgot
Rāmu ļaužu sētiņā.
Ieraksts