Nelīst lietus, nelīst lietus

Nelīst lietus, nelīst lietus,
Šodien lietu nevajag.
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņa bērni.
Dod Dieviņi Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņā.
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņu uguntiņu.