Līna Mandolīna

Saimniekpapus brauc uz Rīgu
Skolot savu meiču Līnu
Un pa ceļam kādā krogā
Nopērk viņai mandolīnu

 

Džimlai rūdi rallalā x4

 

Kur tie ceļmalā redz krogu
Tur iet taisīt ceļa ogu
Ratos paliek meita Līna
Un tai rokās mandolīna

 

Tā nu ratos brauc tie abi
Meita spēlē, tēvs dzer šņabi
Meita spēlē, tēvs dzer šņabi
Un tik uzsauc bērīt Rauj!

 

Rīgā pansijā iet jauki
Paliek Līnai sveši lauki
Dejo polku un mazurku
Gan ar Jēci, gan ar Jurku

 

Daugavā no stāva krasta
Ielec meiča kā no masta
Tā jau mūsu pašu Līna
Un tai rokās mandolīna

 

Kas tad meičai noslīkt ļāva
Puisis to sev rokās skāva
Kļūst par sievu mūsu Līna
Un tai rokās mandolīna