Rudens nāk ar saviem priekiem

Rudens nāk ar saviem priekiem –
Aukstiem vējiem un ar lietiem.
Salna kokiem lapas brauca,
Izkapts vārpas rauj no lauka.

Pelēks zvirbuls lien, kur dūmi,
Meklē sevim siltu rūmi.
Puisēns meklē sevim brūti,
Kurai vaiņags nestāv grūti.

Mācītāš tos salaulāja,
Gredzentiņus samainīja.
Ērģelnieks, kas ērģels spēlē,
Augstas laimes tiem novēlē.

Priecājaties, nū radiņi,
Nu ir jauna radiniece –
Dēlam jauna līgaviņa,
Mātei jauna vedekliņa.

Ieraksts