Es uzgāju sev priekšā

Es uzgāju sev priekšā
Ziedu pļavu nenoplūktu.
Nevarēju pāri kļūti,
Ne apkārt aptecēti.
Kad saplūcu ziedu sauju,
Tad varēju pāri kļūti.
Viena pati Jāņu zāle
Deviņiem žuburiem(i).
Devītā(i) žuburā(i)
Zelta poga galiņā.
Līgodama nolīgoju
Līdz pašai gaismiņai.
Rītiņā(i) mīļš Jānītis
Ar saulīti rotājās.