Es sakūru uguntiņu

Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņ.
Sildās Dievs, sildās Laima –
Mana mūža licējiņ’.
Trejdeviņas dzirkstelītes
Pret saulīti uzlēkuš’.
Lai sadega nelaimīte
Kā uguņa dzirkstelīte.
Dedzi, dedzi, uguntiņa,
Tu nezini, ko tev došu –
Es tev došu ziediņam
Trejdeviņas dzirkstelītes.