Zēni, zēni, Liela diena

Zēni, zēni, Liela diena (3x)
Kur kārsim šūpulīt?
Ievienāja, liepienāja,
Tur kārsimi šūpulīt.
Kuŗai lūza liepas zari,
Tā atraiša līgaviņ.
Šūpoj’t mani, ciema puiši,
Es jums došu olu, ol’,
Man vistiņas dȩ̄tin dēja, (“ȩ̄” – platais “ē”)
Kladzināti kladzināj.
Ieraksts