Tālu, tālu čigānos

Tālu, tālu čigānos
Ziemassvētku vakarā.
Lai liniņi gari auga
Mālotā kalniņā.

Čigānos laizdamies,
Trīs kulītes līdzi ņēmu:
Vienā pupas, otrā zirņi,
Trešā cūkas smecerīte.

Čigāniņi pagāniņi,
Kur šo nakti gulēsim?
Cits priedē, cits eglē,
Cits ar meitu pūnītē.

Čigānos laizdamies,
Vilku biezu kažociņu.
Citur deva ēsti, dzerti,
Citur rungu pa muguru.
(Līvāni)