Sijā auzas, tautu meita

Sijā auzas, tautu meita,
Dod manami kumeļam.
Nesijāšu, ne es došu,
Netīk manam prātiņam.
Tam sijāšu, tam es došu,
Kas tīk manam prātiņam.
Tautiets jūdza, bāliņš jūdza,
Abi lūdza kamanās.
Abiem diviem sirmi zirgi,
Izrakstītas kamanas.
Stundu stāvu domādama,
Kam lai sēžu kamanās;
Vai lai sēžu pie tautieša,
Vai pie sava bāleliņ`.
Labāk iešu pie tautieša,
Ne pie sava bāleliņ`.
Tautiet`s vedīs visu mūžu,
Bāliņš mazu gabaliņ`.