Saules meitas sagšas raksta

Saules meitas sagšas raksta
Ledus kalna galiņā.

Kas gribēja klātu tikti,
Lai kaldina kumeliņu.

Apkārt kalnu, garām kalnu,
Kam nav kalta kumeliņa.

Kalējiņi, bāleliņi,
Apkal manu kumeliņu.

Man bij’ kaltis kumeliņis,
Es par kalnu nebēdāju.

Saskaldīju ledus kalnu
Deviņos gabalos.

Tad novedu Saules meitu
Ar visām villainēm.