Saule īt uz rītēšonu

Saule īt uz rītēšonu,
Dorbi jau uz pabeigšonu.
Džim-lai džim-lai džim-lai rūd, džim-lai rūdi ral-la-lā!

Apovu es boltas kõjas,
Aizsteidžūs da mīlõs mõjas.

Pi lūdzeņa pīklauvēju,
Atbildeites nadabõju.

Sõce mani dusmes jimt,
Es ar kõju lūgā spert.

Nu tõs lelõs reibēšonas
Celēs vecs nu gulēšonas.

Sõce suņi grozni rīt,
Vecs ar veci õrā skrīt.

Prūjom skrēju, naatsavēru,
Grovī krytu, apsavēļu.

Pats pi sevis nūdūmõju,
Tik jau nikam napas’ceju.

Kam tūs vacūs Dīvs radeja,
Ka jī nikam naderēja.

Jī tik jaunim dzelu maisa,
Un pa naktim škõdi taisa,

Jaunim dzert un uzdzīdõt,
Vacim – pakšus grabynõt.
(Varakļāni)