Samaisīju iemauktiņus

Samaisīju iemauktiņus, lī-īgo, lī-īgo,
Metu ceļa maliņā, lī-īgo,
Lī-īgo, lī-īgo, metu ceļa maliņā, lī-īgo.

Lai Jānītis kavējās,
Lai panāca Pēterītis.
Jānīšam lieli zirgi,
Pēteram vēl lielāki.
Jānīts jāja meža vidu,
Pēters meža virsotnītes.
Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Pēters nāca, Pēters nāca.
Pa lapiņu, lapiņām,
Pa žagaru, žagariem.
Ai, Jānīti, ziedainīti,
Pēterīti, puškainīti.
Jānīts ziedus salasīja,
Pēterīts izkaisīja.
Kad atnāca Jāņu diena,
Tad līgoja Jāņa bērni.
Kad atnāca Pēterdiena,
Tad līgoja Pēterītis.
Kad aizgāja Jāņa diena,
Tad apklusa lakstīgala.
Tad līgoja Pēterbērni,
Ogu laiku gaidīdami.