Nāc, nākdama, Liela diena

Nāc, nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida;
Visi bērni tevi gaid’
Aiz vārtiem sasēduš’.

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēj’.
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.

Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldienu uz brāļiem.
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpolīts.

Brāļi, brāļi, Liela diena,
Kur kārsim šūpolīts?
Aiz upītes kalniņā
Div’ sudraba ozoliņi.

Metat mani, metējiņi,
Pa zariņu zariņiem.
Cielaviņas meita biju
Zaru gala laipotāj’.

Ko es došu metājam,
Ko šūpoļu kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam.