Māmiņai bij’ trīs meitiņas

Māmiņai bij’ trīs meitiņas
Podā dumā dumā krikā podā dumeja
Podā dumā dumā krikā podā dumeja

Katra savu daiļumiņ’.

Pirmā bija tieva gara,
Otra bija zema resna,
Trešā bija mellu ģīmi.

Vāciets ņēma tievu garu,
Latviets ņēma zemu resnu,
Čigāns ņēma mellu ģīmi.

Vāciets savu dancināja,
Latviets savu strādināja,
Čigāns savu vizināja.
(Ventspils)