Locīdama es dziedāju

Locīdama es dziedāju,
Locīdama gavilēju
Airā, rairā, rairā, Ai rallallā!

Locīdama māmulīna
Meitām pūru pielocīja

Miedzīna nāca, gulēt gribu,
Nelaiž mani māmulīna.
Sak’ māmina nelaizdama
Tev, meitīna, daudz vajaga
Tev vaig cimdu, tev vaig zeķu,
Tev vaig baltu villānīšu.

Dzied māsīna, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēšu
Es pret tevi gavilēšu
Skaņu balsi locīdama

Kas kait manim nedziedāt’i
Ar savām’i māsīnām’i
Viena bija teicējīna
Otra laba līdzētāja.
(Leitis, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis)