Lielās meitas tirgū gāja

Lielās meitas tirgū gāja,
Es izgāju ganiņos.

Nopelnīju siera ņuku,
Tirgus dienas ganījum’.

Es to sieru kungam devu,
Kundziņš manim naudu dev’.

Es to naudu kurpniekam,
Kurpnieks manim kurpes deva.

Es tās kurpes leišam dev’,
Leitis manim aitu deva.

Es to aitu vilkam dev’,
Vilciņš manim padancoja.

Vilciņš manim padancoja
Uz pelēka akmentiņ’.