Kaut man būtu tā naudiņa

Kaut man būtu tā naudiņa
Kas guļ jūras dibenā

Folrā umfairūdi, folrā umfairūdi, folrā umfairūdi
umbā umbā umbamba

Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem
Es vācietim to darītu
Ko vācietis man darīj’.
Es vācieti dancinātu
Uz sarkana ķiegelīš’.
Jo vācietis augstu lēca,
Jo pakūru uguntiņ.
Vāciešami gari stilbi,
Velna šuti zābaciņ.
Tas varēja ellē brist
Līdz pašam dibenam.

(Zemgale/Latgale)