Kas tur kliedza, kas tur sauca

Kas tur kliedza, kas tur sauca
Aiz Daugavas siliņā?
Zaķīts pūta ledus tauri,
Ziemassvētkus vēstīdams.

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā.
Es gribēju klāti tikti,
Man nekaltis kumeliņš.

Ziemassvētku kumeliņi
Sidrabiņa pakaviem
No kalniņa, pret kalniņu,
Skrēja ledu lauzīdami.

Simtiem cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama;
Simtiem nāca budēlīšu,
Citi lieli, citi mazi.

Nāca jauni, nāca veci
Ziemassvētku vakarā.
Jauni nāca padejoti,
Veci nāca desas ēst.