Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda.

Vakar Mārtiņš no Rīgas laidās,
Šodien sētā ierībināja:
Deviņi ratiņi, simts kumeliņi
Trīs simti sulaiņu, bruņotu vīru.

Atbrauca Mārtiņš, atrībināja,
Pakāra mēteli vārtstuburā.

Piesēja Mārtiņu tumšajā kaktā.
Kam bites pārlaida pār Daugaviņu?
Kam māte necepa medplācenīšus?
Kam tēvs nedara saldalutiņu?

Aizbrauks Mārtiņš, aizrībinās,
Aiznesīs mēteli zobena galā.
(Iecava)