Gulbis dūca ezerā

Gulbis dūca ezerā
Es ļautiņu valodā
Živaja, ravaja, es ļautiņu valodā.

Ne gulbimi ūdens lipa,
Ne man ļaužu valodiņ’.
Cēlās gulbis no ezera,
Es no ļaužu valodām.

Divi, divi, kas tie divi,
Kas miedziņa negulēj’?
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Ūdens miega negulēj.

Puisis miega negulēja
Par meitāmi domādams.
Meita miega negulēja
Puisim cimdus adīdam’.