Es iegāju maltuvē

Es iegāju maltuvē,
Laba rīta nedevus
Dieviņš sēdēj, mīļā Māra,
Laba rīta gaidīdam.
Dievam devu labu rītu,
Mārai labu veselīb’.

Pelēkais akmentiņi,
Nāc ar mani spēlēties.
Gan es tevi iespēlēšu
Baltā miltu kupenā.

Guli, guli, baltgulbīti,
Baltos jūras vilnīšos.
Tā guļ manas dzirnaviņas
Baltos rudzu miltiņos.

Bitīt liela, bitīt maza,
Bitīt šūnu šuvējiņ’.
Māsiņ liela, māsiņ maza,
Māsiņ malu malējiņ.
(Jelgava)