Dai cytas meitas spriež i auž

Dai cytas meitas spriež i auž
Dai es pa cepļi vouļojūs

Dai kod pītryuka cymdu, zeč
Dai līču veizes dai auklom

Dai cytom meitom svouti jouj
Dai es pa prīšku grūziejūs

Dai maņ pa prīšku grūzūtīs
Dai pošai pyrmai gadiejuos

Dai pošai pyrmai gadiejous
Dai dyžanuokais tāva dāls