Čuži, čuži, ruži, ruži

Čuži, čuži, ruži, ruži
Metenīša vakarā

Kas ne čuži, kas ne ruži,
tam liniņi neizaugs.

Metens kaktā sukājās
pelnu dienu gaidīdams.

Kad atnāca pelnu diena,
pērk pusstopa brandavīn.

Pērk pusstopa brandavīna,
dzer, pa zemi laistīdams.

Brangi, brangi tie bērniņi,
kas piedzima Metenī.

Kā tie brangi nestāvēs
cūkacīša pieēduš.