Citu reizi mana māte dārziņu turēj’

Citu reizi mana māte dārziņu turēj’.
Dārziņu turēdama, sīpolus sēja.
Sīpolus sēdama, knipu-knapu gāja.
Es biju lierējsi dažu vācu zemi.
Dažu vācu puišeli nolūkojusi.
Neguli, Saulīte, apiņu dārzā.
Mēnesis jādīja malējas meklēt.
Mūci, mūci, Saulīte, Mēnesis dzenas.

(Grobiņa)