Čīgu čāgu zaķīts lēca

Čīgu čāgu zaķīts lēca
No krūmiņa krūmiņā.
Tā čīgāja budēlīši
No ciemiņa ciemiņā.
Dejosim, budēlīši,
Ziemassvētku vakarā.
Lai dejoja govis, vērši
Pavasara tīrumā.
Ķuza ķuza, vizu vizu
Ziemassvētku vakarā.
Kas ne ķuza, kas ne viza,
Tam liniņi neziedēj’.
Ieraksts