Bērīts manis kumeliņš

Bērīts manis kumeliņš
Staigna purva bridējiņš

Tev būs izbrist purvu purvs’
Pārvest manim ļaudaviņ’

Līgo mana līgaviņ’
Šorudeni kājiņām

Tad uz citu rudentiņ’
Tevi stalti vizināš’

No krodziņa uz krodziņ’
Ik svētdienas baznīcā

Uz krodziņu līdzens ceļš
Uz baznīcu grumbuļains