Lieldienas un pavasaris

Atīti Lendīna
Car augstim kolnim;
Car augstim kolnim,
Car zalim bārzim.
Sorkonys ūlenis
Kāčuodama.
Sudobra pūdzenis
Buorsteidama.
Sudobra ūlenis
Mātuodama.
Mozuos bierneņus
Muoneidama.
Dzaltonys pučeitis
Buorsteidama.

Dzīdi, dzīdi, puteneni,
Nuoci, nuoci, vasareņ’.
Jau zīmeņa kuojis uova
Iz palāka akmisteņ’.
Prūjom guoja zyli ladi,
Nu byus jauka vasareņ’.
Byus īvuom(i) bolti zīdi,
Byus kūkim zalis lops.
Atjuoj vīns sabruņuotis
Pa tū lelū teirumeņ’.
Tys atnesa kūkim lopu,
Tys vuorpeņu teirumā.

Nāc, nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida;
Visi bērni tevi gaid’
Aiz vārtiem sasēduš’.
Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēj’.
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldienu uz brāļiem.
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpolīts.
Brāļi, brāļi, Liela diena,
Kur kārsim šūpolīts?
Aiz upītes kalniņā
Div’ sudraba ozoliņi.
Metat mani, metējiņi,
Pa zariņu zariņiem.
Cielaviņas meita biju
Zaru gala laipotāj’.
Ko es došu metājam,
Ko šūpoļu kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam.

Nakarati šyupeleišu
Ni kolnā, ni lejā.
Kolnā maņi vieji pyuta,
Lejā ļaudis aprunuoj’.
Skaista beju vieju pyusta,
Gudra ļaužu aprunuot.
Nakarati bruoleleni
Iz iudeņa šyupeleit.
Samyrks munys boltys kuojis,
Nūkryss zeiļu vainadzeņš.
Tryuks vierveitis dimdēsīsi,
Kryss muoseņa iudinī.

Spīdi nu, saulīte,
Ābeļu dārzā.
Tur mūsu bāliņi
Šūpoles kāra.
Kam kāpi, Anniņa,
Kas tevi šūpos?
Še nava tava,
Kas tevi šūpos.
Tā gaidu Lieldienu
Kā bāleliņu.
Aizgāja garām
Kā rīta rasa.
Pavadu Lieldienu
Pār augstu kalnu;
Pār augstu kalnu
Caur zaļu birzi.
Caur zaļu birzi
Upītes malā.
Guli nu, Lieldiena,
Līdz citam gadam;
Līdz citam gadam
Upītes malā.

Ūsi, ūsi, kod lapuosi?
Vysi kūceni lapova,
Ūseits vīn nalapova.
Ūseitis tod lapova,
Kod atskrēja laksteigola.
Laksteigola krūni kola
Munā rūžu duorzeņā(i).
Ni maņ mīga, ni maņ dorba,
Laksteigolys juosaklausa.
Ieraksts

Vai, vai, Leldīna,
Garš tavs gavēns.
Apēžu mātei
Ruduku dobi.
Apēžu tēvam
Kaņepju bucu.

Zēni, zēni, Liela diena (3x)
Kur kārsim šūpulīt?
Ievienāja, liepienāja,
Tur kārsimi šūpulīt.
Kuŗai lūza liepas zari,
Tā atraiša līgaviņ.
Šūpoj’t mani, ciema puiši,
Es jums došu olu, ol’,
Man vistiņas dȩ̄tin dēja, (“ȩ̄” – platais “ē”)
Kladzināti kladzināj.
Ieraksts

Print Friendly, PDF & Email