Dai cytas meitas spriež i auž

Dai cytas meitas spriež i auž
Dai es pa cepļi vouļojūs

 

Dai kod pītryuka cymdu, zeč
Dai līču veizes dai auklom

 

Dai cytom meitom svouti jouj
Dai es pa prīšku grūziejūs

 

Dai maņ pa prīšku grūzūtīs
Dai pošai pyrmai gadiejuos

 

Dai pošai pyrmai gadiejous
Dai dyžanuokais tāva dāls