Ai, Jānīti, Dieva dēls

Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu platu cepurīti.
Visa plaša pasaulīte
Apakš tavas cepurītes.
Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu kuplu cepurīti.
Auga mieži, auga rudzi
Apakš tavas cepurītes.
Es pārsviedu zelta zirni
Pār sudraba ozoliņu,
Lai tas krita skanēdams
Uz Jānīša cepurītes.
Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Puišiem vedi ozolinu,
Meitām ziedu vainadziņus.