Aurēdama, vēja māte

Aurēdama, vēja māte,
Remdējiesa vakarāja.

 

Rāja rī-ridi, ai rada rī-ridi, rāj, rāj, rāj!

 

Gana biji piekususe,
Mežu galus locīdama.

 

Mežu galus locīdama,
Jūras viļņus bangodama.

 

Smagi šņāca jūras vēji,
Gauži rauda māmulīte:

 

Izlolota dvēselīte
Uz ūdiņa līgojāsa.
Bārta