Skip to content

Kadriļas

un citas daudzpāru dejas

Dandaru otrais disks “Kadriļas un citas daudzpāru dejas II” turpina pirmajā diskā aizsākto un iepazīstina dejotājus ar divpadsmit citām dejām.

 

Kadriļas II

Kadriļa ir deja, kurā piedalās pāra skaits dejotāju pāru , kas nostājas viens otram pretī. Parasti tā ir četrpāru deja, kurā dejotāji izkārtojas četrstūrī. Kadriļa bieži vien sastāv no 5—6 daļām, katrai no tām var būt savs nosaukums, un tās pavada atšķirīga mūzika.

Kadriļas II

Deju apraksti

Back to top