Nebēdāju piekususe

Nebēdāju piekususe,
Priecājosi nodarīj’s.

Piekūst manas kājas, rokas,
Mute mana nepiekus’.

Kājas, rokas darbu dara,
Mute darba nedarīj’.
(Otaņķi)