Līgo laiva uz ūdeņa

Līgo laiva uz ūdeņa,
Uz arāja meitiņām!
Arājam bij daiļas meitas
Zēģelīšu audējiņ’s.

Viena vērpa, otra auda,
Trešā raksta zīdautiņ’!
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kura raksta zīdautiņ’!

Ja nedosi tās meitiņas,
Es nomiršu žēlabās.
Kur jūs mani glabāsieti,
Žēlabās nomirušu.

Tās meitiņas dārziņā
Zem rozīšu saknītēm;
Tur uzauga kupla roze
Deviņiemi žuburiem.

Ik svētdienas meitas nāca
No puķēm kroņus pīt.