Saules meita jūrā brauca pašu Jāņu vakariņu

Saules meita jūrā brauca pašu Jāņu vakariņu.
Līgo, līgo, līgo!
Laiviņā sēdēdama, pina mirtu vainadziņu.
Pin, Saulīte, dod man vienu, man jāiet tautiņās.
Jāņu rītā gaisma ausa, sudrabota saule lēca,
Zaļi svārki brālīšam, sudrabota audējiņ’.