Līgo laiva uz ūdeņa

Līgo laiva uz ūdeņa,
Uz arāja meitiņām.
Arājami daiļas meitas
Zēģelīšu audējiņs.
Viena vērpa, otra auda,
Trešā raksta zīdautiņu.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kura raksta zīdautiņ’.
Ja nedosi tās meitiņas,
Es nomiršu žēlabās.
Kur jūs mani glabāsiet,
Žēlabās nomirušu?
Tās meitiņas dārziņā
Zem rozīšu saknītēm.
Tur uzauga kupla roze
Deviņiem žuburiem.
Ik svētdienas meitas nāca
No puķēm kroņus pīt.